Geloven met Zeeuwse nuchterheid

Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. De eerste betaling betreft de termijn en het bedrag zoals in de aanbieding vermeld staat. Daarna gelden de volgende tarieven* Betaling geschiedt per automatische incasso, de abonnementsprijzen met ingang van de tweede betaaltermijn zijn als volgt:

Abonnementsvorm Frequentie Prijs autom. incasso
Jaar 4 € 25,00

*Prijswijzigingen voorbehouden.

Over de leverdatum van het eerste nummer ontvangt u van ons bericht. Uw eventuele welkomstcadeau (indien van toepassing) ontvangt u na ontvangst van betaling. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en alleen als u de afgelopen zes maanden geen abonnement hebt gehad op het tijdschrift in kwestie. Wanneer het welkomstgeschenk van uw keuze onverhoopt niet meer leverbaar is, zullen wij u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Wij bieden u dan een alternatief welkomstgeschenk aan.

(Nieuwe) abonnementen buiten Nederland
Voor bezorgadressen buiten Nederland ontvangt u geen korting of welkomstgeschenk en tevens gelden er afwijkende prijzen, afhankelijk van het land waar u woont.

Opzeggen
Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk zes weken voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn Zij en Zeeuws over deze opzegging moet berichten. Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van zes weken. Opzeggen kan schriftelijk via de mail (zijenzeeuwsabonnementen@live.nl) of via de post: Anna Blamanlaan 15, 4385 KM Vlissingen.

Privacy statement
Zij en Zeeuws legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u te informeren over relevante diensten en producten van Zij en Zeeuws of zeer zorgvuldig geselecteerde derden. Indien u op deze informatie geen prijs stelt, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan Zij en Zeeuws, Anna Blamanlaan 15, 4385 KM Vlissingen.