Geloven met Zeeuwse nuchterheid

Hieronder vindt u de algemene reserveringsvoorwaarden van Zij en Zeeuws. Deze voorwaarden gelden voor elke reservering die u bij Zij en Zeeuws maakt.

Deelname
Deelname aan het evenement geschiedt via vooraanmelding. Deelname is vrijwillig en op eigen risico. Zij en Zeeuws aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of gedeeltelijke aansprakelijkheid voor ongevallen, ziekte, schade of diefstal tijdens het evenement. Men dient de eigen verzekering aan te spreken c.q. die van de veroorzaker. Zij en Zeeuws behoudt zich het recht voor om het evenement te wijzigen of (gedeeltelijk) af te gelasten op grond van onvoorziene omstandigheden. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld nog op vergoeding van immateriële schade.

Annuleren van Zij en Zeeuws evenementen
Annuleren van Zij en Zeeuws evenementen is niet mogelijk. Er wordt geen geld gerestitueerd. Wel is het mogelijk om zelf de tickets door te verkopen, echter de prijs mag dan niet hoger zijn dan wat u er zelf voor heeft betaald. Uitzondering hierop is het Zeeuws Vrouwenweekend. Vrouwen hebben na aanmelding 3 dagen bedenktijd en kunnen tot 3 weken voor aanvang kosteloos annuleren met een geldige reden die beoordeeld wordt door de organisatie. Als er na 3 weken voor aanvang wordt geannuleerd, moet het volledige bedrag worden betaald.

Betaling
Het totaalbedrag wordt bij inschrijving direct voldaan middels Ideal.

Privacy
Bij deelname aan evenementen van Zij en Zeeuws gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik van haar beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele of voorlichtende doeleinden van Zij en Zeeuws zonder dat daar een vergoeding voor kan worden gevorderd, tenzij de deelnemer dit van tevoren bij de organisatie heeft aangegeven. Voor verdere voorwaarden bekijk het privacyreglement op onze website.

Toegangskaarten
Na aanmelding voor een evenement van Zij en Zeeuws ontvangt u een reserveringsbevestiging in uw mailbox, dit is tevens uw toegangsbewijs.